Instalacja CRM vTiger

Jak zainstalować vTiger CRM na serwerze?

  1. Pobierz najnowszą wersję vTiger CRM ze strony vTiger Open Source.
  2. Rozpakuj pliki i prześlij je na swój serwer za pomocą FTP lub SFTP.
  3. Utwórz bazę danych MySQL i użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.
  4. Skonfiguruj serwer WWW: Upewnij się, że serwer Apache lub Nginx jest poprawnie skonfigurowany do obsługi PHP.
  5. Przejdź do adresu URL swojego serwera, aby uruchomić instalator vTiger CRM.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora, wprowadzając dane bazy danych i konfigurując ustawienia administracyjne.

Czy jest możliwość zaimportowania listy klientów?

Można importować klientów np. z programu Excel. W tym celu należy udać się do modułu Potencjalni
klienci i wybrać ikonę „Importuj Potencjalni Klienci” (4 z prawej na koncie „nieadministratora” lub 5 na koncie administratora).