Problemy z polskimi znakami

W celu poprawnej obsługi polskich (oraz innych specyficznych dla danego kraju) znaków baza danych
powinna być kodowana UTF8_general_ci. Jest to główna przyczyna występowania „szlaczków” zamiast normalnych znaków. Drugą przyczyną może być złe rozpoznawanie kodowania przez samą przeglądarkę – można to łatwo naprawić wybierając z menu przeglądarki opcję – Widok->Zestaw znaków

Skąd można pobrać polski pakiet językowy?

Pakiet do instalacji polskiej wersji językowej można pobrać z tej strony:
http://www.vtiger.com/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=182