Jak dodawać nowe moduły i rozszerzenia?

Dodawanie nowych modułów i rozszerzeń do CRM vTiger może znacząco zwiększyć funkcjonalność systemu i dostosować go do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Oto kroki, które należy podjąć, aby zainstalować nowe moduły i rozszerzenia w vTiger CRM:

Przygotowanie

Wymagania wstępne

 • Upewnij się, że masz dostęp administracyjny do swojego vTiger CRM.
 • Posiadaj kopię zapasową danych przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

Pobieranie modułów

vTiger Marketplace

 • Najpierw sprawdź dostępne moduły i rozszerzenia na vTiger Marketplace. Możesz tam znaleźć zarówno darmowe, jak i płatne moduły, które spełniają Twoje wymagania.

Inne źródła

 • Możesz również znaleźć moduły od zewnętrznych dostawców, które są kompatybilne z vTiger CRM. Upewnij się, że moduły pochodzą z zaufanych źródeł.

Instalacja modułów

Instalacja przez panel administracyjny

 1. Zaloguj się do vTiger CRM jako administrator.
 2. Przejdź do panelu administracyjnego: Kliknij ikonę „Ustawienia” (Settings) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz „Moduły i Ustawienia” (Module Manager): Znajdziesz tam opcję zarządzania istniejącymi modułami oraz dodawania nowych.
 4. Kliknij „Importuj Moduł” (Import Module): Znajdziesz tę opcję w sekcji „Moduły i Ustawienia”.
 5. Wybierz plik modułu (ZIP): Przeglądaj swój komputer w poszukiwaniu pliku modułu, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij „Otwórz”.
 6. Kliknij „Importuj”: System zaimportuje moduł i przeprowadzi Cię przez proces instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja ręczna (zaawansowane)

 1. Prześlij pliki modułu: Skopiuj pliki modułu do odpowiedniego katalogu na serwerze, zwykle modules/ lub custom/modules/.
 2. Ustaw uprawnienia: Upewnij się, że pliki mają odpowiednie uprawnienia, aby mogły być odczytywane i wykonywane przez serwer WWW.
 3. Aktualizacja konfiguracji: Jeśli to konieczne, edytuj pliki konfiguracyjne vTiger, aby zarejestrować nowy moduł. Może to wymagać modyfikacji plików PHP lub plików XML konfiguracyjnych.
 4. Instalacja skryptu SQL: Jeśli moduł wymaga zmian w bazie danych, uruchom dostarczone skrypty SQL na swojej bazie danych.