Co to jest CRM?

CRM – (ang. Customer Relationship Management – Zarządzanie Kontaktami z Klientami) – program komputerowy dedykowany utrzymywaniu kontaktu z klientami. Wewnątrz firmy jest on centralnym miejscem wymiany informacji o danych klienta oraz jego historii np.:

 • dane teleadresowe
 • źródło pozyskania klienta
 • historia kontaktu np. e-mail, telefon, fax
 • dokumenty wymieniane pomiędzy firmą a klientem
 • osoba odpowiedzialna za kontakt
 • zlecenia złożone przez klienta – zrealizowane, będące w toku lub planowane

Centralizacja informacji wiąże się  ze zmianą jej przepływu – daje to gwarancję że wraz z utratą pracownika nie odejdą klienci ani żadna ważna informacja na ich temat nie zostanie utracona.

Klasyczny obieg informacji w firmie
Klasyczny obieg informacji w firmie
Obieg informacji w firmie z CRM
Obieg informacji w firmie z CRM

Dzięki CRM na podstawie zebranych wcześniej informacji możliwe jest dostarczanie do klienta profilowanych ofert handlowych takich jak cenniki czy katalogi produktów.

Narzędzia do zarządzania relacjami z klientami efektynie pomagają osiągnąć takie cele jak:

 • Uproszczenie procesów sprzedaży i marketingu
 • Zwiększenie wydajności sprzedaży
 • Lepsza obsługa klienta
 • Lepsze profilowanie klienta i oraz targetowanie ofert
 • Zmniejszene kosztów
 • Zwiększenie udziału w rynku
 • Wzrost ogólnej rentowności firmy