Przed instalacją vTigera

Jakie są wymagania systemowe dla vTiger CRM?

Wymagania serwera:

 • Serwer WWW: Apache 2.4+ lub Nginx
 • Baza danych: MySQL 5.7+ lub MariaDB 10.2+
 • PHP: Wersja 7.3 – 7.4 (zalecane) lub 8.0 (częściowo wspierane)
 • Moduły PHP: cURL, GD, OpenSSL, PDO, JSON, mbstring, zlib, imap, bcmath, xml

Inne wymagania:

 • Pamięć RAM: Minimum 2GB (zalecane 4GB)
 • Przestrzeń dyskowa: Minimum 250MB na pliki systemowe (więcej dla danych użytkowników)
 • System operacyjny: Linux (zalecane dystrybucje to Ubuntu, CentOS, Debian)

Jakie są różnice między wersją open-source a wersją chmurową vTiger CRM?

Wersja open-source:

 • Bezpłatna: Dostępna za darmo do pobrania i samodzielnej instalacji.
 • Dostosowywalna: Pełna kontrola nad kodem źródłowym, umożliwiająca dowolne modyfikacje.
 • Wymaga własnej infrastruktury: Konieczność posiadania własnego serwera i zarządzania nim.

Wersja chmurowa:

 • Subskrypcyjna: Dostępna w modelu SaaS (Software as a Service) za miesięczną lub roczną opłatą.
 • Łatwa w obsłudze: Nie wymaga własnej infrastruktury, wszystko jest zarządzane przez dostawcę.
 • Automatyczne aktualizacje: Regularne aktualizacje i wsparcie techniczne w ramach subskrypcji.

Jakie są najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji vTiger CRM?

 1. Aktualizacje: Regularnie aktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji, aby korzystać z najnowszych poprawek bezpieczeństwa.
 2. Silne hasła: Używaj silnych haseł dla konta administracyjnego i bazy danych.
 3. SSL/TLS: Skonfiguruj certyfikat SSL/TLS, aby zabezpieczyć komunikację między serwerem a użytkownikami.
 4. Uprawnienia: Ogranicz uprawnienia do plików i katalogów na serwerze, aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu.
 5. Backup: Regularnie twórz kopie zapasowe danych, aby chronić się przed utratą danych w wyniku awarii lub ataku.

Czy mogę migrować dane z innego systemu CRM do vTiger?

Tak, vTiger CRM oferuje narzędzia do importu danych z plików CSV oraz integracje z innymi systemami za pomocą API. Migracja danych może wymagać dodatkowych kroków konfiguracyjnych w zależności od złożoności i struktury danych w używanym systemie CRM.