Czy jest możliwość zaimportowania listy klientów?
Można importować klientów np. z programu Excel. W tym celu nalezy udać się do modułu Potencjalni klienci i wybrać ikonę "Importuj Potencjalni Klienci" (4 z prawej na koncie "nieadministratora" lub 5 na koncie administratora)