Jakie są wymagania vTiger
Minimalne wymagania to:

  • Komputer z procesorem Intel x486 z 512 MB RAM lub więcej, minimum 250MB przestrzeni dyskowej.
  • Serwer WWW Apache wersja 2.0.40 lub wyższa.
  • Baza danych MySQL w wersji 4.1.x preferowana 5.1.x
  • PHPw wersji 5.0.x preferowana 5.2.x
  • Firefox 1.5.x lub wyższa, lub Opera w wersji 7.21 lub wyższej.
  • System operacyjny: RedHat Linux, SuSe, Debian, Mandrake, Fedora Core.