CRM instalowany u klienta

Wdrożenie systemu klasy CRM to nie tylko instalacja nowego oprogramowania, które umozliwia zwiększenie wydajności - to często zmiana sposobu myślenia firmie.

Dla firm zainteresowanych użytkowaniem sysemu CRM w oparciu o własną bazę sprzętową oferujemy nasze usługi świadczone zdalnie lub z dojazdem do siedziby klienta.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym rozwiązaniem prosimy sprawdzić czy posadany sprzęd odpowiada poniższym minimalnym wymaganiom:

1. Komputer z procesorem Intel x486 z 512 MB RAM lub więcej, minimum 250MB przestrzeni dyskowej.
2. Serwer WWW Apache wersja 2.0.40 lub wyższa.
3. Baza danych MySQL w wersji 4.1.x preferowana 5.1.x
4. PHPw wersji 5.0.x preferowana 5.2.x
5. Firefox 1.5.x lub wyższa, lub Opera w wersji 7.21 lub wyższej.
6. System operacyjny: RedHat Linux, SuSe, Debian, Mandrake, Fedora Core.

Oczywiście im wydajniejszy komputer tym system będzie działać szybciej.


W zależności od liczby użytkowników obowiązuje następujący cennik:

Liczba użytkowników: 1-3 4-6 7-9 10 i więcej
Opłata instalacyjna 500 PLN 600 PLN 700 PLN 800-1200 PLN
Opcje dodatkowe:
Dojazd do Klienta
w/g kilometrowej stawki ustawowej
Cotygodniowa kopia bezp. 30 PLN
Szkolenie dla użytkowników ustalane indywidualnie
Umowa o opiekę ustalane indywidualnie
Dostosowanie systemu do potrzeb ustalane indywidualnie

Wszystkie podane ceny są cenami netto (nie zawierają VAT).

Podpisując umowę o opiekę nad systemem otrzymujesz:

  • instrukcję do systemu w języku polskim;
  • instalację systemu Vtiger w najnowszej wersji;
  • pakiet hostingowy plików i bazy danych wraz z jedną skrzynką e-mail dla każdego użytkownika;
  • dwie wersje językowe systemu: polską i angielską;
  • adres e-mail pomocy technicznej;
  • comiesięczne kopie bezpieczeństwa;